Podnikání

EXEKUCE.V mnoha případech ji lze odložit a vyhnout se sociální tragédii!

Redakce

V mnoha případech ji lze odložit a vyhnout se sociální tragédii!

Ocitnout se v exekuci je asi tak příjemné, jako když vám vrtají zub a vy až po zapnutí vrtačky zjistíte, že injekce tak úplně nezabrala. Stejně jako se většině dentálních problémů dá vyhnout správnou hygienou, tak je to i u exekuce a „hygieny“ finanční. Na druhou stranu dostat se do finančních problémů není žádný zločin a může se to přihodit opravdu každému.

Proto je nutné připomenout, že i dlužníci, kteří se ocitli v exekuci, mají stále svá práva. A zákon také pamatuje na to, že v životě člověka mohou nastat takové chvíle, kdy se bez své viny dostane do tak tíživé životní situace, že není schopen dostát svým závazkům a nezbude mu ani na jídlo. V podobných těžkých momentech je možné exekuce, které jsou proti vám vedeny, pozastavit na dobu, než se dostanete z nejhoršího.

Návrh na odklad exekuce je zde právě pro takové situace a směřuje k tomu, aby provádění všech úkonů v exekuci bylo na určitou dobu pozastaveno. V jakých situacích lze návrh úspěšně použít? Například tehdy, pokud jste v nepříznivém zdravotním stavu, který vás vyřazuje z pracovního procesu. Stejně tak lze o odklad požádat, pokud jste se vinou jiné osoby či jinak bez svého zavinění ocitli ve velmi tíživé finanční situaci a neprodlené provedení exekuce by mohlo pro vás či vaši rodinu mít zvláště nepříznivé až likvidační důsledky. O takové situace se může jednat, když vás zloději vykradou, povodeň vytopí, vyhoříte apod.

Ovšem takový návrh na odklad exekuce musí mít všechny správné náležitosti, musí být vypracován podrobně a kvalitně, řádně odůvodněn a musejí k němu být přiloženy důkazy prokazující to, co tvrdíte. V opačném případě soud návrh odmítne. Proto je vhodné, aby návrh vypracoval odborník na exekuční právo. Specializovanou právní pomocí v exekuci se zabývají už i někteří exekutoři, například bývalá prezidentka Exekutorské komory ČR JUDr. Jana Tvrdková. Ta sama říká, že odborné zastoupení v exekučním řízení může zcela změnit celý jeho průběh, neboť mnohé se v exekucích může dít (nebo naopak neděje) jen proto, že účastníci těchto řízení jsou liknaví, vůbec nebrání svoje práva a pouze v obavách čekají, jak vše dopadne.


MOŽNÁ JSTE NEVĚDĚLI, ŽE...

...od 1. července bude možné získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR pobočkách České pošty, které disponují Czech POINTy. Na každé takové pobočce bude příslušné místo označeno nápisem „výpis z Centrální evidence exekucí ČR.“ Lidé budou mít možnost věrohodně zjistit nejenom, jak jsou na tom se svými exekucemi, ale také si ověřit solventnost osob, se kterými přicházejí do obchodního styku.


Diskuze